Τύποι Ενεργιακών Κατοικιών

Το δικό σας αρχιτεκτονικό σχέδιο

Πέραν από τις τυπολογίες των κτηρίων της ELK, τις οποίες μπορούμε να τροποποιήσουμε και να προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας, ο πελάτης έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει το δικό του αρχιτεκτονικό σχέδιο σύμφωνα με τις ανάγκες του και την αισθητική του χωρίς κανένα περιορισμό. 

Αναλαμβάνουμε εξ’αρχής τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στους περιορισμούς του οικοπέδου σας και σύμφωνα με τους όρους δόμησης της εκάστοτε περιοχής. Η μελέτη γίνεται σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, επιλέγοντας της σωστή αρχιτεκτονική δομή του κτηρίου με βάσει τον προσανατολισμό, τον περιβάλλοντα χώρο και το μικροκλίμα της περιοχής. Το κτήριο προσαρμόζεται στο φυσικό του περιβάλλον αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και τις φυσικές δεξαμενές θέρμανσης/ψύξης ώστε να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης στους χρήστες τους με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. 

Όταν καταλήξουμε στην αρχιτεκτονική δομή του κτηρίου, δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικές επιλογές εξωτερικής επένδυσης και τελείωμα στέγης ή δώματος. Η εξωτερική επένδυση του ξύλινου φέροντα οργανισμού γίνεται από έγχρωμο σοβά ή μπορεί να γίνει και από φυσική ή τεχνιτή πέτρα, τούβλο καθώς και από ξύλο. Όσον αφορά την στέγη ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε όλα τα είδη κεραμιδιών, όπως τσιμεντένια, μεταλλικά, ασφαλτικά. Για το δώμα (ανάλογα εάν είναι βατό ή μη) μπορεί να επιλεχθεί πλακάκι, ασφαλτικό τελείωμα, βότσαλο κλπ. 

Τα ξύλινα κτήρια πέρα από τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις που αντιπροσωπεύουν, δημιουργούν ένα άριστο βιοκλιματικό πλαίσιο λειτουργίας του κτηρίου, με σεβασμό προς το περιβάλλον και διασφαλίζοντας μια άριστη ποιοτικά διαβίωση. 

Share This