Εξοικονόμηση ενέργειας

Χαμηλά λειτουργικά έξοδα

Οι κατοικίες ECO έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας (U) που τις κατατάσσει ενεργειακά στις κατηγορίες Α και Α+. Έναντι μιας συμβατικής κατασκευής επιτυγχάνουμε μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας έως και μηδενική κατανάλωση (PASSIVHAUS). Πέρα από την καλά μονωμένη εξωτερική τοιχοποιία και την στέγη (super Insulation), εφαρμόζονται και ενεργειακά κουφώματα.

Η χρήση ξύλου στον φέροντα οργανισμό έρχεται να συνδράμει, αφού το ξύλο δεν έχει θερμοχωρητικότητα με αποτέλεσμα την αποφυγή θερμογεφυρών και μεταφορά θερμικών φορτίων μέσα στο σπίτι. Π.χ. το καλοκαίρι, που το απόγευμα η θερμοκρασία πέφτει, ανοίγοντας τα παράθυρα, αποκτούμε την ίδια θερμοκρασία με την εξωτερική (βιοκλιματική αρχή). Σε αντίθεση με τα κτίρια από μπετόν η μέταλλο, όπου οι τοίχοι πυρώνουν το καλοκαίρι και παρόλο τον αερισμό, δεν επιτυγχάνετε ο δροσισμός. Αντίστοιχο παράδειγμα τον χειμώνα, όπου λόγο της θερμοχωρητικότητας ένα κλειστό σπίτι θέλει 3 μέρες να ζεσταθεί.

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τομέας αυτός διευρύνεται, πράγμα που μετά βεβαιότητας θα αυξήσει την ενεργειακή του κατανάλωση. Συνεπώς η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών στον κτιριακό τομέα αποτελούν σημαντικά μέτρα που απαιτούνται για την μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και την ενδυνάμωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.   

Με τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμους του 2006 έως 2012 η Κύπρος έχει ενσωμάτωση στο εθνικό της δίκαιο την Οδηγία 2010/31/ΕΕ που στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με τη λήψη διαφόρων μέτρων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες, τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων καθώς και το βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο.  Τα κτίρια της ECO είναι ενεργειακά και οικολογικά και υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές του νόμου που ψηφίστηκε!

Share This